• MORAVA INSURANCE s.r.o.

  Dr. Skaláka 1447/10, 750 02 Přerov

 • pojistit@moravainsurance.cz

  pojistit@moravainsurance.cz

 • 739 648 022, 739 648 024

  mobilní telefony

 

Služby v oblasti likvidace pojistných událostí a zajištění oprávněných nároků našich klientů považujeme za nedílnou a velice podstatnou součást naší makléřské činnosti.

MORAVA INSURANCE Vás zastoupí při likvidaci pojistných událostí u pojišťoven.
Při vzniku škodné události kontaktujte svého správce pojistné smlouvy, který Vám poradí pro další řešení této škody…

V nutných případech máte možnost kontaktovat přímo pracovníky oddělení likvidace na naší centrále MORAVA INSURANCE v Přerově:

E-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky +420 739 648 023.

 
 

Škoda na majetku (krádež, loupež, odcizení, vandalismus)

Co je třeba udělat:

    • kontaktujte správce své pojistné smlouvy
    • vždy kontaktujte policii ČR (tel. 158, SOS-112)
    • je-li to možné, nafoťte, zdokumentujte škodu
 

Škoda na majetku (živelní)

Co je třeba udělat:

    • kontaktujte správce své pojistné smlouvy
    • v případě požáru kontaktujte HZS (tel. 150, SOS-112)
    • je-li to možné, nafoťte, zdokumentujte škodu
    • zajistěte místo tak, aby se škoda nezvětšovala
 

AUTA a dopravní nehody

Kromě poškození a zničení vozidla při dopravních nehodách je současným fenoménem i odcizení části nebo celého vozu. Takové případy pak znamenají výrazný zásah do majetkové sféry vlastníka vozu. Provozem vozidla můžete také způsobit nemalou škodu někomu jinému, za níž budete podle zákona odpovídat.

Povinné ručení

  Povinné ručení, nebo správněji pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, je pojištění, které Vás chrání. Toto pojištění garantuje vyplacení uplatněných a oprávněných nároků za způsobenou škodu poškozenému. Toto pojištění musí mít povinně uzavřeno každý vlastník vozidla, který chce provozovat vozidlo na pozemních komunikacích. Jeho podmínky jsou dány především speciálním zákonem číslo 168/1999 Sb.

Jak postupovat v případě dopravní nehody

  Od 1. ledna 2009, je v účinnosti novela zákona o silničním provozu provedená zákonem č. 274/2008 Sb., se v otázkách ohlašovací povinnosti dopravních nehod mnohé změnilo. Třebaže nehodu pochopitelně nikomu nepřejeme, když už k ní přece jen dojde, je dobré vědět, co dělat. Od ledna 2009 nový zákon výrazně zvýšil hranici, a to na částku 100 000 Kč, od které nehodu musíme hlásit.

Kdy volat policii?

  Po 1. lednu 2009 dopravní nehodu musíme povinně hlásit Policii ČR. Muže zákona budeme volat v těchto případech:
   • Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
   • Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč.
   • Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
   • Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
   • Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).
   • Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.

Když není nehoda šetřena policií, sepište vždy záznam o nehodě !!!

  Zákon od ledna 2009 účastníkům nehody ukládá jednu úplně novou povinnost. U dopravních nehod, ke kterým se policie nevolá, je povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Účastníci nehody jsou povinni záznam podepsat a neprodleně jej předat pojistiteli, který by měl plnit vůči poškozenému (tj. pojišťovně viníka dopravní nehody). Pokud by Vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě, zavolejte k nehodě policii.