• MORAVA INSURANCE s.r.o.

  Dr. Skaláka 1447/10, 750 02 Přerov

 • pojistit@moravainsurance.cz

  pojistit@moravainsurance.cz

 • 739 648 022, 739 648 024

  mobilní telefony

POJIŠTĚNÍ

 

 Ve spolupráci s našim partnerem společností RESPECT, a.s. a Allianz pojišťovnou, a.s. nabízíme exkluzivní produkt pojištění pro:
 • malé a střední podnikatele
 • obce do 15 000 obyvatel
 • odpovědnost zastupitelů Odpovědnost za škody vyplývající z výkonu funkce starosty, místostarosty, člena rady nebo člena zastupitelstva, které byly způsobeny obci porušením právní povinnosti.
 • školská zařízení zapsaná v Rejstříku školských zařízení MŠMT ČR

Pojištění majetku

Jedná se o pojištění nemovitosti a věci movité.
Maximální pojistná částka majetku: 100 mil. Kč.
Pojištění se sjednává v nové ceně.

Pojištění odpovědnosti

Maximální roční příjem společnosti 500 mil. Kč.
MAXIMÁLNÍ limit pojistného plnění: 20 mil. Kč.

 • pojištěny jsou všechny činnosti uvedené ve výpisu z OR a/nebo ŽR ke dni sjednání pojistné smlouvy
 • pojištění zahrnuje škody způsobené vadou výrobku

Základní spoluúčast pro pojištění majetku a odpovědnosti: 1 000 Kč.

elektrarna
 
ruce

Odpovídá Vaše pojištění aktuálním potřebám a trendům současného pojistného trhu?
Máte skutečně pokryta všechna pojistná nebezpečí?
Jste si jisti, že neplatíte zbytečně vysoké pojistné?

S naším unikátním pojištěním získáte:

 • úsporu na pojistném v průměru až 30 %
 • vynikající poměr rozsahu pojistného krytí a výše pojistného
 • možnost volby limitů pojištění
 • nejširší rozsah pojistného krytí na trhu
 • odpovědnost za škody způsobené poskytováním sociálních služeb